Wave Riders Technical Course Online

Wave Riders Technical Course Online
เรียน Technical Course online สามาร click ที่ ภาพเลย

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

เรื่องพื้นฐานกิจการ ที่มันน่ารู้ไว้บ้าง -- Basic Part 1

   บทความนี้ อาจจะเป็น บทความแรกที่ เริ่มพูดคุยถึงปัจจัยพื้นฐาน มากกว่า เทคนิคคอล ... หลายคนอาจจะสงสัยว่า Wave Riders จะเปลี่ยนแนวทางแล้วหรือ ... ขอตอบว่าไม่เลย ตัวตนยังอยู่บนเส้นทางของเทคนิคคอลดังเดิม ...
   แต่ในการเลือกหุ้นที่จะ ลงทุน ยังไงก็ยืนยัน ว่า ยังต้อง เลือกหุ้น ของ กิจการที่ดี มีความมั่นคง มีการเติบโต ... มาจับจังหวะในการลงทุน ...ด้วยเทคนิคคอล ...
   Fundamental Analysis จะเป็นตัวช่วยในการบอกว่า "WHAT the Stock?"  ที่เหมาะสม และ
   Technical Analysis จะบอกเรา ถึงเวลาที่เหมาะสม "WHEN the Time?" ที่จะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อ หรือ ขาย
   ..


.


  ในการวิเคราะห์ กิจการ จะพบว่า บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์มีมากมายหลายรูปแบบ ...
บ้างก็เป็น ...
   บริษัท ที่มีการเติบโตสูง (Growth Stock) 
     พวกนี้ มีความสามารถ และมีโอกาสในการลงทุน ที่จะได้รับผลตอบแทนสูง กว่าหุ้นตัวอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน อาจจะได้ทั้ง Price Gain และ Dividend ในคราวเดียวกัน เป็น 2 เด้ง หรือ อาจจะได้แจกหุ้นลูก อีกเป็น 3 เด้งกันไปเลย ....
 
   บริษัท ที่มั่นคง แข็งแกร่ง (Defensive Stock)
      พวกนี้ ตลาดจะแกว่งยังไง ผันผวนแค่ไหน ก็ไม่สนใจ ไม่แปรผันไปตามสภาวะตลาด กิจการประเภทนี้ ความเสี่ยงจะต่ำ และมีกระแสเงินสดที่แข็งแรง เช่น หมวดอาหาร การเกษตร การแพทย์ สาธารณูปโภค หรือ ค้าปลีก
 
   บริษัท ที่มีความผันผวนสูง (Cyclical Stock) 
       พวกนี้ จะมียอดขายและกำไร อ่อนไหวตามสภาวะเศรษฐกิจ ... มีข่าวอะไร นิดหน่อย ราคาหุ้นก็กระเพื่อม ขึ้นลง แกว่งตามข่าว ได้ตลอด ... หุ้นพวกนี้ มีความเสี่ยงสูง ปันผลกลางๆ ถึงค่อนข้างสูง เช่น สถาบันการเงิน  กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ อสังหาริมทรัพย์ ...

   บริษัท เพื่อการเก็งกำไร (Speculative Stock)
      พวกนี้ เป็นกิจการที่มีความเสี่ยงสูง .. ปันผลไม่มากหรือไม่มีเลย ... กิจการจะมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากๆ ราคาตลาดจะสูงกว่ามูลค่าแท้จริงมากๆ เช่นกิจการที่มีการลงทุนวิจัยมูลค่าสูง (R&D) งานวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือ กิจการสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  ราคาจะวิ่งนำไปสะท้อนการคาดการณ์ว่าโครงการจะสำเร็จ... พอโครงการไม่สำเร็จหรือล่าช้า ราคาก็จะเหวี่ยง... ไปมาตามข่าว

     แต่นักลงทุน จะรู้ได้ยังไงว่า กิจการไหน เป็นประเภทไหน จะมีอะไรมาชี้วัด ....แล้วราคาตลาดที่ เห็นวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ มันมากกว่า หรือ น้อยกว่า มูลค่าที่แท้จริงของกิจการ หรือ กิจการมันดี ไหม หรือ อันตรายมาก จะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ ....
     มันก็มี วิธีมากมายของ การวิเคราะห์มูลค่าพื้นฐาน ของกิจการ โดยใช้ตัวเลขทางการเงิน ในวิชาการด้าน Financial ที่จะนำมาวิเคราะห์ Fundamental Analysis ....