Wave Riders Technical Course Online

Wave Riders Technical Course Online
เรียน Technical Course online สามาร click ที่ ภาพเลย

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

มาตรฐานความรู้ Technical Analysis มันมีไหม ??

   ถ้าจะพูดถึงความรู้ เกี่ยวกับ Technical Analysis ซึ่งมีประวัติศาสตร์ ด้านวิชาการมาไม่นานนี้  ก็เป็นระยะเวลา 100-200 ปี มานี้เอง แต่ที่เป็นจุดเปลี่ยนทำให้เกิดกระแสความสนใจในวิชาการด้านนี้ คงต้องยกให้ Charles Henry Dow ซึ่งก็ได้ ทำสรุปอย่างย่อไว้ใน บทความนี้ แล้ว

http://waveridersclub.blogspot.com/2013/04/history-of-technical-analysis.html

    จนถึงปัจจุบัน วิชาการด้าน Technical Analysis ก็เริ่มแตกยอดทางความคิด ต่างๆ ออกมามากมาย แต่โดยภาพรวมแล้ว Technical Analysis แต่ละอย่างที่ถูกคิดค้นขึ้นมานั้น เป็นการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงสถิติของการเคลื่อนที่ของราคา แล้วปริมาณการซื้อขาย ในสภาพต่างๆ ของตลาด และคำนวณ วิเคราะห์ในเชิงสถิติ สร้างเครื่องมือ Indicator และทฤษฎีต่างๆ ขึ้นมา ในการอ่านค่าจะกราฟ ซึ่งแสดงพฤติกรรมราคาหุ้น ที่เคลื่อนไหว ในแต่ละวัน

    วิชาการเหล่านี้ บ้างก็เป็นที่ถกเถียงกันในประเด็นต่างๆ นานา ถึงความถูกต้องแม่นยำ ถึงการตีความ ตามความหมายของผู้ที่ได้เรียนรู้ ว่าถูกต้องเป็นไปตาม หลักการ ของผู้คิดค้นทฤษฎี ต่างๆ หรือไม่
จนเกิดเป็นความต้องการที่จะต้องการ การบ่งชี้ว่า  คนที่เรียนตัวว่าเป็น กูรู เป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิค เหล่านี้ ที่ให้ความเห็น หรือให้คำแนะนำกับนักลงทุน หรือเปิดสอนความรู้ต่างๆ  เป็นผู้ที่มีความรู้จริง ในทางเทคนิคอล หรือไม่
    จนกลายเป็น ต้องมีหลักเกณฑ์ ในการวางมาตรฐานรับรองความรู้ ทางเทคนิคอล กัน เพื่อเป็นการยืนยันให้กับ องค์กรที่จะจ้างนักวิเคราะห์ เหล่านี้ไปทำงาน หรือให้เขียนบทวิเคราะห์ หรือ ให้ดูแลพอร์ท การลงทุน และได้รับการยอมรับจากนักลงทุน โดยทั่วไป

     องค์กรสากล ที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ในการให้การรับรองความรู้ด้าน Technical Analysis มีหลักๆ 2 องค์กร ได้แก่

       1. IFTA (International Federation of Technical Analysts)
         http://www.ifta.org           ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ ปี 1986 ที่ USA เป็น  Non-Profit Organization  และมีสมาชิกเป็น สมาคมนักเทคนิคอล (Technical Association) จากหลายประเทศทั่วโลก
           ให้การรับรองมาตรฐานความรู้ เป็น Certification ชื่อ
             CFTe  -- Certified Financial Technician
                  CFTe มี 2 Level จะต้องสอบให้ผ่าน ทั้ง 2 Level จึงจะได้รับการรับรองคุณวุฒิ เป็น CFTe
                   Level 1 - CFTe I   Multiple-Choice Exam  120 ข้อ
                                  ระยะเวลาสอบ 2.5 ชั่วโมง 
                   Level 2 - CFTe II สอบเป็นตอบบรรยาย (Essay Analysis Answer)
                                  ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมง

                 แนวทางความรู้ที่จำเป็นต้องมีในการสอบ สามารถดู Guideline ได้จาก Web IFTA ที่จะมีให้ Download ไปดูแนวได้ เพื่อนำไปอ่านหนังสือ ศึกษาค้นคว้า มาสอบ   ตัวอย่างแนวความรู้ที่ใช้สอบสำหรับปี 2014 
                For CFTe I - 2014   Recommend Time ในการอ่านหนังสือ 3 เดือน
       
                For CFTe II - 2014   Recommend Time ในการอ่านหนังสือ 6 เดือน

              ในหนึ่งปี จะมีการสอบ 2 ครั้ง เท่านั้น ช่วงเดือนเมษายน กับ กันยายน-ตุลาคม ของทุกปี

             และ 

             MFTA -- Master of Financial Technical Analysis
                   MFTA เป็นระดับขั้นที่สูงขึ้นไปอีก เป็นระดับ Master ที่มีงานวิจัย คิดค้นเทคนิคใหม่ๆ ขึ้นมาเอง หรือมีงานวิจัยเชิงลึกของ ทฤษฎีเดิมๆ ในมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งจะต้องมีการส่งงานวิจัย และพิสูจน์ทดสอบที่ยากมากกว่าจะผ่าน คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิได้

              ทั้ง CFTe และ MFTA ผู้ที่จะสมัครสอบ ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก IFTA ก็สามารถสมัครสอบได้ แต่ค่าธรรมเนียมในการสอบ ก็จะแตกต่างกันระหว่างสมาชิกกับคนทั่วไป

             สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ ใน http://www.ifta.org/certifications/
  อีกแห่งหนึ่ง คือ 
   
      2. MTA (The Market Technicians Association) 
          www.mta.org


        ก่อตั้งขึ้นมา ตั้งแต่ปี 1973  เป็น Non-Profit-Organization ที่ให้การรับรองความรู้ทางเทคนิคอล ในปัจจบันมี ผู้ที่ผ่านการรับรอง และได้รับคุณวุฒิ จาก 85 ประเทศทั่วโลก มากกว่า 4,500 คน 
        ให้การรับรองคุณวุฒิ ชื่อ 
      
        CMT  -- Chartered Market Technician

           CMT มี 3 Level ต้องสอบให้ผ่านทั้ง 3 Level ภายใน 5 ปี จึงจะได้รับ Designation เป็น CMT ได้

             CMT Level 1 -- Multiple-Choice 132 ข้อ ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง
                  สอบความรู้พื้นฐาน Technical Analysis

             CMT Level 2 -- Multiple-Choice 170 ข้อ ใช้เวลาสอบ 4 ชั่วโมง
                 สอบความเข้าใจ และการนำ Technical Analysis ไปใช้

             CMT Level 3 -- Essay  ตอบบรรยาย ใช้เวลาสอบ 4 ชั่วโมง
                  สอบการประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์ กรณีตัวอย่าง

       ในการสอบ จะจัดสอบ ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือน พฤษภาคม และตุลาคม ของทุกปี
       สามารถสมัครสอบ และชำระค่าสอบผ่านทาง Website ได้เลย แล้วนำ ID ที่ลงทะเบียนไป จองรอบสอบสอบ ได้ ใน https://www.prometric.com   ซึ่งสนามสอบในประเทศไทย มีที่เดียว คือ ที่
      INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION ชั้น 6 อาคารมณียา ถนนเพลินจิต (ติดกับอาคารอมรินทร์ ทาวเวอร์)

      การสอบ CMT Level 1 & Level 2 เมื่อสอบเสร็จ click Submit หมดเวลา จะทราบผลสอบทันที
กด mouse ไปแล้ว หลับตาลุ้นกัน เลยว่าจะผ่านไหม นับ 1-10 ผล ขึ้นบนหน้าจอเลย เดินออกจากห้องสอบ ก็รอรับรายงานผลกันไปเลย
     ส่วน Level 3 ก็ต้องรอตรวจคำตอบ กันหลายสัปดาห์ ถึงจะมี email แจ้งผลให้ทราบ
      ปัจจุบัน CMT ได้รับการยอมรับมากขึ้น และกว้างขวางกว่า CFTe ทำให้มีคนสนใจสอบเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี

       การจะสมัครสอบ จะต้องเป็นสมาชิกของ MTA.ORG เท่านั้น ซึ่งจะมีค่าสมาชิกรายปี และเสียค่าสมัครสอบต่างหาก รายละเอียดเพิ่มเติมในการสอบ ดูได้จาก

http://www.mta.org/eweb/dynamicpage.aspx?webcode=chartered-market-technician  

       สิทธิประโยชน์ของสมาชิก คือ สามารถฟัง Webinar ของนักเทคนิคอล ที่มีชื่อเสียง ที่จะมีบรรยายให้ฟัง เดือนละหลายๆ คน สามารถเข้าไปพูดคุย กับ CMT member และ ผู้สมัครสอบ ผ่านทาง Web Forum ของ MTA.Org ได้ ซึ่งจะได้ประโยชน์จากมุมมอง และการใช้งาน Techncial จากตัวจริง เสียงจริง ที่กระจายอยู่ทั่วโลก  ที่สำคัญ คุยกันถูกคอ ถูกชะตา อาจโดนจีบไป ทำงานใน บริษัทการเงิน ในต่างประเทศก็ได้  เป็นประตูเปิดสู่โลกการเงินกันเลย เพราะสมาชิกหลายคน ใน MTA เป็น ระดับบริหาร หรือ Fund Manager ของบริษัทการเงินที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศมากมาย  หรือบางคนก็เป็น Freedom Trader ระดับ เทพ มาแฝงตัวอยู่ ก็เคยเจอมาแล้ว     แนวความรู้ ที่ใช้ในการสอบของ CMT จะค่อนข้างเข้มข้นกว่า รายละเอียดจะมีการประกาศหัวข้อความรู้ และหนังสือที่จะให้อ่านศึกษา ออกมาให้ทราบ ปีละครั้ง

     CMT Level 1  มี Ethic 1 หน้า กับ หนังสือ 4 เล่ม
           http://docs.mta.org/cmt/reading/2014oct-cmt1.pdf
       


     CMT Level 2  มี Ethic 1 หน้า กับ หนังสือ 10 เล่ม
         http://docs.mta.org/cmt/reading/2014oct-cmt2.pdf

         (Level 2 นี่ล่ะ ที่เนื้อหา เยอะมาก ข้อสอบแต่ละปีก็ไม่ค่อยจะซ้ำกัน ปราบเซียนกันเลย ส่วนใหญ่สอบกันหลายรอบกว่าจะผ่าน)


     CMT Level 3  มี Ethic 1 หน้า กับ หนังสือ 6 เล่ม
         http://docs.mta.org/cmt/reading/2014oct-cmt3.pdf

          (หนังสือไม่มาก แต่เน้นความเข้าใจ และพิเศษเฉพาะ Level 3 ถ้า Ethic สอบตก ถึงแม้ข้ออื่นจะได้คะแนนผ่านหมด ก็ถือว่าสอบตกครับ)    ทั้ง CMT และ CFTe จะมีหนังสือที่ ใช้เป็น Guideline ในการอ่านสอบ คล้ายๆ กัน
เอาไปลองดูเป็น ตัวอย่าง แบบ เบาๆ มือ สนใจเล่มไหน คลิก ภาพปกไปดูรายละเอียดกันได้เลย

บางคนแค่เห็นหนังสือที่ต้องอ่าน อาจจะถอดใจกันรึเปล่า ... ฮ่าาๆๆๆๆ


   1. Technical Analysis of Stock Trends, 10th Edition

by Edwards, Robert D., Magee, John, and Bassetti, W.H.C.,  
CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, Florida, c2007, ISBN 1-4398-9818-9
2. Technical Analysis of the Financial Markets 

by Murphy, John J. 
New York Institute of Finance, New York, NY, ©1999, ISBN 0-7352-0066-1
 
3. Technical Analysis The Complete Resource for Financial Market Technicians 2nd Edition

by Kirkpatrick, Charles D. and Dahlquist, Julie R. 
Pearson Education, Inc., c. 2011, ISBN-10: 0-13-705944-2; ISBN-13: 978-0-13-705944-7
4. Technical Analysis Explained, 5th Edition

by Pring, Martin J.
McGraw Hill Book Company, New York, NY, c. 2001, ISBN 0-07- 1825177
5. The Definitive Guide to Point and Figure 2nd Edition 

by du Plessis, Jeremy, 
Harriman House LTD, 2012, ISBN: 978-0857192- 45-5. 

6. Elliott Wave Principle, 10th Edition 
by Frost, A.J. and Prechter, Robert R., 
New Classics Library, Gainesville, GA c. 1978-2005, ISBN 0- 932750-75-37. New Trading Systems and Methods, 5th Edition 

by Kaufman, Perry J., 
 John Wiley & Sons, Inc., c.2005,2013, ISBN 978-1-118-04356-1 


8. Japanese Candlestick Charting Techniques, 2nd Edition 

by  Nison, Steve, 
New York Institute of Finance, c.2001, ISBN 0-7352-0181-1
9. Investment Psychology Explained 

by Pring, Martin J.
 John Wiley & Sons, Inc., c.1993, ISBN 0-471-13300-0


10. Evidence-Based Technical Analysis 

by Aronson, David R.   
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, c. 2007  ISBN-13: 978-0-470-00874-4
11. Technical Analysis for the Trading Professional 2nd Edition

 by Brown, Constance M. 
McGraw-Hill, c.2012 ISBN-10: 007175914X; ISBN-13: 978-0071759144 
12. Behavioural Investing: A Practitioners Guide to Applying Behavioural Finance 

by Montier, James,
John Wiley & Sons Inc., ISBN-10: 0470516704, ISBN-13: 978-0470516706
13. Trading with Intermarket Analysis: A Visual Approach to Beating the Financial Markets Using Exchange Traded Funds

 by Murphy, John J.
 John Wiley & Sons Inc., c.2012, ISBN: 978-1-118-31437


ใครจะสอบ แล้วสนใจจะขอคำแนะนำในการ เตรียมตัวสอบ ลองมาทิ้งคำถามไว้ ที่ 


Pragasit Thitaram Investor Page

หรือ ที่ ASK.FM ก็ได้ 

ยินดีตอบทุกคำถาม
ส่วนใครที่เอาจริงเอาจัง แล้วอยากเริ่มสมัครสมาชิกกันแล้ว 

ยังมี FB Group ชื่อ Thailand CMT members

ที่ผมสร้างเอาไว้ สำหรับ แชร์ และปรับทุกข์ สำหรับคนไทย ที่สอบ CMT อีกด้วย


Wave Riders Pui


8 ความคิดเห็น:

 1. สมัครสอบ ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างคับ เช่นบัตรประชาชน อื่นๆ เเล้วหนังสือที่ต้องอ่านหาได้ที่ไหนบ้างคับ หรือ มีให้อ่าน คืออยากทราบข้อมูลรายละเอียดคับ พยามยามอ่านเเต่ งงๆ คับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หลักฐานตอนสมัคร ไม่ต้องใช้ครับ กรอกบน Web online register ทั้งหมด
   ใช้ บัตรประชาชน Passport กับ email นัดสอบ ไปแสดงตัวในวันที่สอบ ครับ

   ส่วนหนังสือ ก็ตามรายการที่ให้ load ครับ จะบอกว่า เล่มไหน อ่านเรื่องไหน บทไหนบ้าง
   ซื้อหนังสือ ได้ ก็มี Asia Book , Kinokuniya หรือ ไม่ก็สั่ง online จาก Amazon ไปเลย
   หรือจะ load Kindle มาอ่านก็ได้ จะได้ไม่ต้อง แบกหลายเล่ม

   ลบ
 2. การไปสอบ CMT ต้องไปอบรบหรือขอใบอนุญาติจากตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยก่อยมั้ยคับ หรือสามารถไปสอบตรงได้เลยคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สอบก่อน แล้วค่อยนำผลสอบไปยื่น ขอใบอนุญาต ครับ
   การสอบ CMT ไม่เกี่ยวกับการอบรมของตลาดครับ

   ลบ
 3. เท่าที่ดิฉันเข้าใจ

  1 เตรียมเเค่ บัตรประชาชน Passport กับ email เพื่อนัดสอบ

  2 ไปสอบโดยตรงได้เลยกับ CMT ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กรองข้อมูล เเละ จ่ายค่าสอบ เท่านั้น

  3 การสอบ CMT ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ไทย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 1. CMT - สมัครเป็นสมาชิกก่อน ชำระค่าสมาชิกแล้ว ก็สามารถสมัครสอบได้ เมื่อสมัครสอบแล้ว
   นำ ID สอบ ไป จองรอบสอบ ที่ promatric.com จะมี email ยืนยันรอบส่งมาให้
   2. นำ Email นัดสอบ + บัตรประชาชน + passport ไปวันที่สอบ เพื่อรายงานตัว เข้าสอบ
   3. เมื่อได้ผลสอบ แล้ว ถึงจะนำไปเป็น ส่วนหนึ่งของหลักฐาน ในการยื่นขอใบอนุญาตฯ

   4. CFTe ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก สามารถสมัครสอบได้เลย แต่ค่าสอบของสมาชิกจะได้ส่วนลด
   ส่วนสถานที่สอบ ไม่แน่ใจว่า มีจัดในประเทศไทยหรือไม่

   ลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ5 ตุลาคม 2559 10:02

  มหาวิทยาลัยในไทยหรือต่างประเทศ ที่จัดการเรียนการสอนด้าน Technical analysis เป็นรายวิชาในคณะ มีไหมครับ
  มีที่ได้บ้างนะครับ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้วยครับ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2559 11:55

  ปัจจุบันมีคนไทยที่ได้ CMT ประมาณกี่คนครับ?

  นักวิเคราะห์ทางเทคนิคของประเทศไทยต้องผ่านหลักสูตรนี้ทุกคนหรือแป่างครับ? แล้วคนที่จะเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ?

  ตอบลบ