Wave Riders Technical Course Online

Wave Riders Technical Course Online
เรียน Technical Course online สามาร click ที่ ภาพเลย

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

SET50 vs DJIA... 2012-04-10

2012-04-10 day Frame เราพบว่า SET50 กับ DJIA - Dow Jones
ได้ทำรูปแบบในการกลับตัว ค่อนข้างจะคล้ายกันมาก .. นั่น คือ ทำ TRIPLE TOP ทำ สามหัวเท่าๆ กัน แล้ว ลงเลย ....

... แต่ ความลึกของการลง นั้น เกินกว่าจะคาดเดาได้ มันเป็นเรื่อง ของอนาคต ....