Wave Riders Technical Course Online

Wave Riders Technical Course Online
เรียน Technical Course online สามาร click ที่ ภาพเลย

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ฮวงจุ้ยในการลงทุน Feng Shui in Investment

หลายคนจะรับทราบว่า ผมใช้ Technical Analysis ในการลงทุน แต่ยังไม่ค่อยมีใคร รู้จักด้านอื่น
บทความนี้ขอฉีกแนว ออกจาก Technical Analysis และขอนำความรู้ด้านอื่น มานำเสนอกันบ้าง
ฮวงจุ้ย หรือ Feng Shui เป็น ศาสตร์ อีกด้าน ที่ ผม ได้เริ่มศึกษามานานมาก และได้ เริ่มศึกษาจริงจังเจาะลึกจริงๆ เป็นเวลาพร้อมๆ กับ ที่เริ่มศึกษา Technical Analysis .... มาทำความเข้าใจ กับ ฮวงจุ้ย กัน
..


เรื่อง ฮวงจุ้ย คืออะไร

          Feng Shui ฮวงจุ้ย หรือ ศัพท์ทางการใช้ ภูมิโหราศาสตร์ ... เป็นศาสตร์จีนโบราณที่มีมานานเป็นพันปี พบเห็นบันทึกในประวัติศาตร์จีน มาตั้งแต่สมัยก่อนยุคจักรพรรดิจิ๋นซี เสียอีก ความรู้ผ่านการบันทึกเล่าเรื่องต่อเติม จนเนื้อความรู้ที่แท้จริงกับความเชื่อ และเทคนิคในการช่วยจำของกูรูจากโบราณ สืบทอดมาถึงปัจจุบัน จนแยกแทบไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไร คนทั่วไปฟังผ่านๆ ไม่ได้ศึกษา บ้างก็จะเชื่อไปอย่างงมงาย บ้างก็ไม่เชื่อถือ คิดว่ามันไร้เหตุผล บ้างก็สนใจเข้ามาศึกษา แต่เรียนรู้ไม่ครบถ้วนขาดๆ เกินๆ ก็นำไปใช้อย่างผิดๆ บ้างก็มี

          ที่จริงแล้ว ฮวงจุ้ยเอง เป็นศาสตร์ โบราณ ที่ว่าด้วยเรื่องชัยภูมิ ทิศทาง และกระแสพลัง ของลม น้ำ กระแสแม่เหล็กโลก ซึ่งมันก็คือ เรื่องของ ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม Geography and Environment ในแบบจีน หรือแบบเอเซีย นั่นเอง ซึ่งหลักการบางอย่าง ก็สอดคล้องและพิสูจน์ได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ของแบบตะวันตก ซึ่งชาวจีน ศึกษาสิ่งเหล่านี้ และพบว่า มันมีผลกระทบถึง การดำเนินชีวิตของมนุษย์ และยังพบต่อไปอีกว่า ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน มนุษย์แต่ละคน เกิดผลสะท้อนที่แตกต่าง และ คนเดียวกัน อยู่ต่างสภาพแวดล้อมก็เกิดผลที่แตกต่าง ... โดยความเป็นจริงแล้ว มันความจะเป็น Random Event ที่เกิดแบบสุ่ม ไม่สามารถมีความสัมพันธ์อะไรได้ ... แต่ทว่าชาวจีนโบราณ กลับค้นพบความสัมพันธ์ ทางธรรมชาติ เหล่านี้ แล้ว แบ่งแยกทุกสิ่งในธรรมชาติ ออกเป็น 5 กลุ่ม เรียกออกเป็น 5 ธาตุ ได้แก่ ไฟ ดิน โลหะ(ทอง) น้ำ ไม้
และทั้ง 5 ธาตุ สัมพันธ์ กัน ทั้งในแง่ สร้างก่อเกิด หักล้าง และทำลาย กันเอง กลายเป็นโครงสร้าง พื้นฐานของ วงจร 5 ธาตุ และฝังรากลึกลงไปใน ศาสตร์ความรู้ของจีน แทบทุกแขนง       ในตำราจีนโบราณ มีตอนหนึ่งเขียนไว้ว่า เมื่อโลกแรกกำเนิด ทุกอย่างรวมเป็นหนึ่งไม่มีการแบ่งแยก แล้วแยกออกเป็น หยิน-หยาง แต่ในหยางมีหยินในหยินยังมีหยาง ไม่แบ่งแยกถึงที่สุด จากนั้นแบ่งออกเป็น 5 ธาตุ สัมพันธ์ สร้างก่อกำเนิด หักล้าง และทะลาย กันเอง และในทั้ง 5 ธาตุ มีหยินหยาง จึงแตก 5 ธาตุ ออกเป็น 10 แบบ กลายเป็น 
     ไฟหยาง ไฟหยิน ดินหยาง ดินหยิน โลหะหยาง โลหะหยิน น้ำหยาง น้ำหยิน และ ไม้หยาง ไม้หยิน .
...
     เหล่านี้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการศึกษาศาสตร์จีนโบราณ ความรู้ด้านฮวงจุ้ย การแพทย์จีนโบราณ ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ การออกแบบที่พัก การออกแบบธุรกิจ การแต่งกาย และอื่นๆ อีกหลายอย่างมากมาย ที่เป็นของชาวจีน และสอดแทรกอยู่ในวัฒนธรรมของชาวจีน และเชื้อสายจีนในต่างแดน
..
       ในปัจจุบัน ชาวตะวันตก ได้ยอมรับ ศาสตร์ความรู้ด้านนี้ มากขึ้น ทุกวัน และนำไปใช้ ได้อย่างถูกต้องบนเหตุผล ที่พิสูจน์ ได้ โดยตัดความเชื่อที่ผิดๆ หลายอย่างออกไป และปรับใช้เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ..
.
      เช่น มีการใช้ฮวงจุ้ย เข้ามาดูว่า เจ้าของธุรกิจ เป็นคนธาตุใด มีโชคการเงินจากธาตุใด ธุรกิจที่ทำเป็นธาตุใด อาคารสำนักงาน ชื่อบริษัท โลโก้กิจการ สีประจำบริษัท ล้วนต้องทำให้สอดคล้องกับธาตุที่เป็นโชคการเงินของเจ้าของกิจการ .... รวมไปถึง ผู้บริหารระดับสูง ต้องมีธาตุชะตาสอดคล้องเกื้อหนุน กิจการให้ก้าวไปข้างหน้าได้ ไม่ได้เลือกแค่ว่าเป็นคนเก่งเท่านั้น ... หลายๆ องค์กรในปัจจุบัน ทำกันถึงขนาดนั้น ... ซึ่งเมื่อทำถูกต้องด้วยศาสตร์ ที่แท้จริง ผลที่ได้รับออกมา กลับสร้างการเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างมากมาย.... ซึ่งเป็นเรื่องที่ ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อ .... 
...
       แต่ศาสตร์ นี้ ในเมืองไทย ยังมีการเจือปน ความเชื่อที่งมงาย ไม่ปรับใช้ตามวิถีชีวิตในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ทำให้ เป็นที่น่าเสียใจ เพราะเมื่อนำไปใช้ ทั้งอย่างนั้น ทำให้ ไม่ได้ผลเต็มที่ และดูบ้าบอแปลกแยกจากสังคม สร้างความไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีเหตุผล ถูกมองเป็นไสยศาสตร์ไป ..
..
       เช่น บ้านเรา เจออะไรไม่ดี ก็ติดกระจก สะท้อน ทั้งที่ ในความเป็นจริงแล้ว มันวิธีอื่นอีก ตั้งแต่ ขจัดสิ่งไม่ดีออกไป ถ้าปรับเปลี่ยนสิ่งไม่ดีในแง่ฮวงจุ้ยออกไปจากบ้านไม่ได้ ก็ยังสามารถใช้วิธีอื่นอีก เช่น ใช้การกระตุ้น หลีกเลี่ยง เบี่ยงเบน แปลงธาตุ ลดทอน และสะท้อน 
       ซึ่งสะท้อน จะเป็นวิธีสุดท้ายของตำรา คือไม่มีวิธีอื่นแล้วค่อยใช้ แต่บ้านเรา เอามาใช้อย่างแรกเลย เพราะมันง่ายที่สุด ใช้ความรู้น้อยที่สุด เพราะการสะท้อนสิ่งไม่ดี มันเป็นการสะท้อนออกไป สิ่งไม่ดีนั้น ก็ถูกสะท้อนไปให้คนอื่น ก็เป็นการทำบาปกรรมให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัว วิธีนี้จึงเป็นวิธีสุดท้าย ที่คนมีความรู้จริงจะใช้กัน ..
.
      คุยเรื่อง ฮวงจุ้ย ให้ฟังกันไปบ้างแล้ว พอรู้กันแล้วว่า มีการแบ่งธาตุ ออกเป็น 5 ธาตุ ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีองค์ประกอบของห้าธาตุ .... มาเข้าใจ ฮวงจุ้ย กับธุรกิจ  กันบ้าง
      ธุรกิจในปัจจุบัน มีการนำฮวงจุ้ย เข้าไป ปรับปรุงพัฒนา ออกแบบองค์กรกัน หลายแห่งมากขึ้น สิงค์โปร์ ฮ่องกง มาเก๊า ทั้งเมือง มองไปทางไหนก็มีสิ่งก่อสร้าง กิจการต่างๆ ที่ออกแบบกันด้วยหลักฮวงจุ้ยมาตั้งแต่แรก การออกแบบนั้น ไม่ได้ทำกันอย่างผิวเผิน แต่เขาจะดูกันตั้งแต่ประเภทของธุรกิจ เป็นธาตุอะไร ชื่อของกิจการ โลโก้ แบรนด์ สีประจำบริษัท สถานที่ตั้งของกิจการ รูปแบบอาคาร การตกแต่งภูมิทัศน์ การตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน แล้วยังลงรายละเอียดไปถึง ประตูทางเข้า การจัดพื้นที่ภายในที่ทำงาน หน่วยงานไหนอยู่ตรงไหน ผู้บริหารทำงานตรงไหน ห้องประชุม พื้นที่รับแขก และอื่นๆ ทั้งหมด อีกมากมายเพื่อให้สอดคล้องสัมพันธ์กันกับ ธาตุ และลักษณะของธุรกิจ  ในปัจจุบัน กิจการใหญ่ๆ ของไทยก็มีการนำฮวงจุ้ย ที่ถูกต้อง ถูกหลักมา ผสมผสานกับการออกแบบตกแต่ง ปรับปรุงกิจการกันให้เห็นมากขึ้นๆ ....
      ดังนั้น เรามาทำความรู้จัก ธุรกิจต่างๆ กันว่า ธุรกิจใด ถูกจัดเข้า กลุ่มธาตุใดบ้าง ..
..
ธาตุไฟ : เป็นธาตุที่บ่งบอกถึงพลังงาน แสงสว่าง ความโดดเด่น ความสุข 
ดังนั้น ธุรกิจ ที่เป็นธาตุไฟ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ไอที เทคโนโลยี่ น้ำมัน ปิโตรเลี่ยม เกี่ยวกับแสงสว่าง สายการบิน การแสดง ธุรกิจบันเทิง คาสิโน เครื่องสำอางค์ ธุรกิจเกี่ยวกับเสริมสร้างความสวยงาม ไฟแนนเชี่ยล
.
ธาตุดิน : เป็นธาตุ ที่บ่งบอกถึงความสงบนิ่ง สมถะ มั่งคงและความไว้วางใจ 
ดังนั้น ธุรกิจธาตุดิน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง ที่ดิน บ้าน ที่พักอาศัย เหมืองแร่ วัสดุก่อสร้าง เซรามิก หิน ของโบราณ งานศิลปะ ธุรกิจขายความน่าเชื่อถือ ประกันชีวิต ความปลอดภัย ธุรกิจสุขภาพ โรงพยาบาล ยา งานบริการ ให้คำปรึกษา โรงแรม
.
ธาตุโลหะ (ทอง) : เป็นธาตุที่สะท้อนความยุติธรรม ความแข็งแกร่ง 
ดังนั้น ธุรกิจธาตุโลหะ ได้แก่ ทหาร ตำรวจ กฎหมาย ทนายความ อาวุธ ทองคำ ธนาคาร โรงรับจำนำ ยานยนต์ การผลิตเกี่ยวกับโลหะ เหล็ก วิศวกรรม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ คอมพิวเตอร์ หรือชิ้นส่วนสินค้า ที่มีองค์ประกอบของโลหะ
.
ธาตุน้ำ : เป็นธาตุ ที่ให้ความรู้สึก หม่นหมอง ลึกลับ และเคลื่อนไหว 
ดังนั้น ธุรกิจธาตุน้ำ ได้แก่ การท่องเที่ยว การขนส่ง โลจิสติกต์ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประมง เครื่องดื่ม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำ การทำความสะอาด ซักรีด จัดหางาน
.
ธาตุไม้ : เป็นธาตุ ที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ อ่อนไหว อารมณ์ 
ดังนั้น ธุรกิจ ธาตุไม้ ได้แก่ เกษตรกรรม เพราะปลูก ธุรกิจที่เกี่ยวกับไม้ สินค้าที่เป็นไม้ เฟอร์นิเจอร์ การออกแบบ ตกแต่ง ออกแบบบ้านอาคาร ตกแต่งภายใน งานประดิษฐ์คิดค้น วิจัย นวตกรรม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผ้า เครื่องนุ่งห่ม ออกแบบเสื้อผ้า สิ่งพิมพ์ โรงเรียน ธุรกิจเกี่ยวกับการสอน
..
   แต่การออกแบบด้านฮวงจุ้ยนั้น จะเน้นการออกแบบให้มีความสมดุลทั้ง 5 ธาตุ ไม่หนักไปใน ธาตุใดธาตุหนึ่ง และทั้ง 5 ธาตุ จะต้องสอดคล้องสนับสนุน ธาตุของธุรกิจ ให้มีความมั่งคง รุ่งเรือง .
.
.. ดังนั้น ผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้อย่างลึกซึ้งและมีประสบการณ์ มากเพียงพอ จึงจะสามารถแนะนำ และออกแบบการหมุนเวียนของพลังทั้ง 5 ธาตุได้เป็นอย่างดี ...
.
    หากจะใช้ ฮวงจุ้ยในการออกแบบที่พักอาศัย หรือกิจการ ควรขอรับคำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบเริ่มต้น  ก่อนที่จะก่อสร้างเป็นดีที่สุด แต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ เริ่มสร้างทำ ไปก่อนแล้ว หรือ สำเร็จเสร็จแล้ว ค่อยเชิญ ซินแซ มาดู เราก็จะเจอคำแนะนำ ที่ต้องทุบนั่นย้ายนี่ อยู่บ่อยๆ 
.
    ซึ่งหาก เราต้องซื้อที่พัก หรือเช่าพื้นที่ทำที่ทำงาน ที่สร้างสำเร็จแล้ว ก็ควรขอคำปรึกษาด้านฮวงจุ้ยตั้งแต่ก่อนซื้อ จะดีกว่า ....
.
คุยกันไว้เพียงเท่านี้ แล้วจะมาเล่าให้ฟังใหม่ ครับ


Wave Riders Pui


<--- Previous :  Cut Loss Alert..!!!
---> Next :. Resistant, Support - Part 1

2 ความคิดเห็น:

 1. สุดยอด การลงทุน กับฮวงจุ้ย น่าสนใจมากๆ ครับ

  ตอบลบ
 2. หุ้นแต่ละตัว จะมีดิถีธาตุของตนเอง เหมือนมนุษย์แต่ละคนก็จะมีดิถีธาตุและนักษัตรกำเนิดของตนเอง แตกต่างกันไป
  ซึ่งแต่ละปี แต่ละเดือน แต่ละวัน แต่ละยาม แต่ละนาที แต่ละวินาที ก็จะมีดิถีธาตุและนักษัตรประจำของตนเอง
  ในส่วนของดิถีธาตุจะมีการส่งเสริม และพิฆาตกัน ในส่วนของนักษัตรทั้ง12ก็จะมีการชงกัน ฮะกัน
  ดังนั้น ในแต่ละปี แต่ละเดือน แต่ละวัน แต่ละยาม แต่ละนาที แต่ละวินาที จึงส่งผลให้คุณ ให้โทษ กับแต่ละคน แต่ละหุ้น
  แตกต่างกันไป อธิบายมาถึงตอนนี้แล้ว คิดว่าหลายคนคงเกิด Idea เพื่อที่จะมาทำนายได้ว่าหุ้นตัวที่ถืออยู่จะขึ้นหรือจะ
  ลง ในวันไหน เวลาไหน... ถ้าเป็นคนก็ผูกดวงกำเนิดของคน ถ้าเป็นหุ้นก็ผูกดวงกำเนิดของหุ้น
  แต่การจะผูกดวงหุ้น 500กว่าตัวในตลาด ก็งานหนักเอาการ แต่ยังไงก็ขอฝากแนวคิดนี้เอาไว้ เผื่อว่าใครจะมีความเพียร
  สามารถผูกดวงหุ้นทั้งตลาด 500กว่าตัว ได้สำเร็จ ... ยังไงก็อย่างลืมนำมาแชร์กันบ้างเน้อ

  ตอบลบ