Wave Riders Technical Course Online

Wave Riders Technical Course Online
เรียน Technical Course online สามาร click ที่ ภาพเลย

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

Wave Riders โต้คลื่น ... รับปีใหม่


การใช้ Elliott Wave ในการลงทุนจริงในตลาด มันไม่ง่ายนัก เพราะมันต้องเรียนรู้ กฎและเงื่อนไข (Rules & Conditions) ต่างๆต่างของ คลื่น ทำความเข้าใจ ขนาด รูปแบบ .. ความสัมพันธ์ด้านราคา และเวลา ของ คลื่นแต่ละชุด  .. Degree ของคลื่น ... การมองคลื่นย่อยในคลื่นใหญ่ ... การแยกแยกคลื่นหว่าง Impulsive Wave และ Corrective Wave
...
การยืนยันการจบชุดของคลื่น ด้วยเส้น Trend Line ต่างตามกฎ
อีกทั้งยังต้องใช้เวลา ในการฝึกฝน สะสมประสบการณ์ การอ่านการเคลื่อนไหวของกราฟ ในอดีต จำนวนมาก ให้เห็นคลื่นแทบทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจริง ..

ดังนั้นจึงมีคนจำนวนมาก ที่ศึกษา Elliott Wave แล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ...

และอีกสิ่งหนึ่ง ที่เป็นกับดักทางความคิดของ คนที่ศึกษาเทคนิคคลื่น คือ ไม่เปิดใจให้กว้างพอ
...
เพราะ เรื่องคลื่น เป็นเรื่องของการตั้งสมมุติฐาน บนพื้นฐานของกฎ และเงื่อนไข (Rules & Conditions) และ สร้างรูปแบบ ความน่าจะเป็นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (Probabilitiy Scenario) แล้วเมื่อเวลาเดินหน้าไป เราก็จะค่อยๆ ตัด Scenario ที่มันฝืนกฎทิ้งไป จนสุดท้าย เหลือ เพียงไม่กี่ แบบ และ คลื่นก็จะเฉลยตัวเองในที่สุด
...
ดังนั้น นักโต้คลื่น ... จะต้อง มีหัวใจที่เปิดกว้าง มีความคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ ตั้งสมมุติฐาน และตรวจสอบ กฎและเงื่อนไข (Rules & Conditions) อยู่ตลอดเวลา และ ตัด Scenario ที่มันไม่ใช่ทิ้งไป
..
.. นั่นหมายความว่า ในบางขณะ ของการเดินทางของคลื่น เราอาจสามารถมอง ความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในอนาคต ได้ถึง 8-9 แบบ และเมื่อคลื่นราคาเดินทางไป จนใกล้จบชุดของคลื่น ก็จะตัดแบบที่เป็นไปไม่ได้ทิ้งไป จนเหลือ ไม่กี่แบบ ....
และเมื่อจบชุด หนึ่งไป ขึ้นต้น คลื่นชุดใหม่ ความน่าจะเป็น ก็จะกลับมา หลายหลาย อีกครั้ง ...
..
ในการลงทุน โดยใช้คลื่น จึงไม่สามารถ ทำได้ตลอดเวลา เพราะเมื่อ มีความเป็นไปได้ ในอนาคต อีกมากมาย การเข้าไป ซื้อใน จังหวะนั้น จึงมาความเสี่ยงสูง มาก ...​ ในจุดนั้น หากจะลงทุน เข้าซื้อ จึงต้องใช้ ความสามารถของเทคนิคคอล ด้านอื่น การวาง Stop Loss เข้ามาช่วยในการลงทุน
ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการพอร์ท ของ นักลงทุนแต่ละคน ...
แต่เมื่อคลื่น เข้าสู่ช่วงที่ ความน่าจะเป็นเหลือไม่กี่แบบ และ ยืนยัน ได้ด้วย เทคนิคคอลด้านอื่น ด้วยแล้ว จึงจะมั่นใจได้อย่างเต็มที่ .....
..
คลื่น Elliott ก็จึงเป็นเพียง เครื่องมือในการลงทุน ที่จะช่วย ในการจำลอง ความเป็นไปได้ ของสถานะการณ์ในอนาคต ให้กับนักลงทุนที่ใช้ความรู้ด้านนี้ ช่วยในการลงทุน
ยังมีนักลงทุน อีกมากมาย ที่ไม่มีความรู้เรื่อง คลื่น แต่ก็สามารถประสบผลสำเร็จ ได้มากมาย ....
..
จึงอยากจะขอเตือน นักลงทุน ที่จะศึกษาเรื่อง คลื่นไว้ว่า ....
" .... จงอย่ายึดติด ... "   คลื่นมันพลิกผัน พริ้วไหว ปั่นป่วน แปรเปลี่ยน ได้ตลอดเวลา
" .... จงเปิดใจให้กว้าง..." รูปแบบของคลื่นที่เรามองเห็น อาจจะไม่ใช่ทั้งหมด ที่มันมี อาจยังมีรูปแบบ ที่เรายังคิดไม่ถึงอีก ก็ได้

".... จงทบทวนย้อนกลับอยู่เสมอ..." เมื่อเวลาดำเนินไป คลื่นที่เราดูไปตลอดทาง และคิดว่ามันถูก แต่เมื่อคลื่นมันถึงจุดจบของชุดคลื่น ...​เราอาจพบว่า ทั้งหมด ที่นั่งหลังแข็งนับมาแรมเดือน แรมปี ... เราอาจผิดพลาดตั้งแต่ จุดเริ่มต้น เลยก็ได้ ...

ของยกตัวอย่าง การนับคลื่น ไว้ สัก 1 Sceanrio ...
ในกราฟ SET ชุดนี้ .... เป็น Week Chart และสมมุติฐานว่า ตั้งแต่เข้าตลาดมา ...​SET วิ่งขึ้นเป็น Impulse Wave .... มาตลอด .... . (อ้าว .. อาจจะสงสัย แล้วมันไม่ใช่แบบนี้เหรอ ... ขอตอบว่า ไม่รู้สิ ... ใครจะรู้ได้ว่า ยังมีรูปแบบอื่น ที่เรายังนึกไม่ถึงอยู๋ไหม ) .....

รูปแรก : SET 1974 - 1981 ....

.
.
รูปสอง : SET 1978- 1984 ....


.
.
รูปสาม : SET 1982 - 1988 ....

.
.
รูปสี่ : SET 1986 - 1992 ....

.
.
รูปห้า : SET 1990 - 1995 ....


.
.
รูปหก : SET 1993 - 1999 ....


.
.
รูปเจ็ด : SET 1997 - 2003 ....

.
.
รูปแปด : SET 2002 - 2007 ....

.
.
รูปเก้า : SET Month 1974 - 2011 ....กราฟ ทั้งหมด ที่แสดงมาให้ดู นี้ ใช้เพื่อการศึกษา ประกอบการนับคลื่น ....​ไม่ได้มีจุดประสงค์ ที่จะชี้นำการลงทุน แต่อย่างใด ... 
ดังนั้น ขอให้ พิจารณา อย่างรอบครอบ ...


Happy New Year 2013


Wave Rider Pui
01-01-2013 
.
.
.
2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ1 มกราคม 2556 21:18

  ยังไม่ค่อยเข้าใจ แต่ก็ขอบคุณครับ อิอิ ^ ^

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2556 19:31

  ขอขอบคุณพี่มากนะครับ ที่นำมาแบ่งปันเรื่องราว วิชาดีดี
  ขอบคุณจิงๆครับ

  ตอบลบ