Wave Riders Technical Course Online

Wave Riders Technical Course Online
เรียน Technical Course online สามาร click ที่ ภาพเลย

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

เป้าหมายที่ไม่ลงมือทำ มันก็แค่ความฝันตื่นหนึ่ง

" .......  Goal without Action , Just Dreaming ........  "

".......  เป้าหมายที่ไม่ลงมือทำ มันก็แค่ความฝันตื่นหนึ่ง   ......"เมื่อขึ้นปีใหม่ ก็ควรที่จะมีสิ่งที่คิดและทำสิ่งใหม่ให้ชีวิตของเราและครอบครัว ดีขึ้น
ผมเชื่อว่า คนส่วนใหญ่ คิดเหมือนกัน แต่สักกี่คนที่ทำได้ และทำให้เป็นจริงได้

ชีวิตที่มีเป้าหมาย จะเป็นชีวิตที่มีกำลังใจ  รู้ตัวว่าตื่นขึ้นมาในแต่ละวันจะต้องทำอะไร ทำไปเพื่ออะไร และเพื่อใคร ... แต่เป้าหมาย มันจะกลายเป็นแค่ฝันหวาน ตื่นเดียว และตัวเราเองก็จะลืมมันไป ถ้าไม่ลงมือทำอะไร สักอย่าง

สิ่งแรกที่ ต้องทำ กันเลย คือ ...  เขียนเป้าหมาย ...  ครับ

แต่ระวังด้วย มี ความผิดพลาดที่เห็นบ่อยๆ  4 อย่าง ที่จะทำให้การตั้งเป้าหมาย ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้

 1. ไม่เขียน (Not Write) การตั้งเป้าหมาย ต้องเขียนด้วยมือของตนเอง จะพิมพ์ จะโพส ล้วนแต่ไม่ส่งผล การเขียน สมองจะต้องคิดภาพอักษร สั่งให้มือเคลื่อนไหวเขียนลงไปเป็นอักษร มันเป็นการสร้างพันธะสัญญากับตนเอง ให้ตัวเราเองจดจำได้ และอ่านเป้าหมายบ่อยๆ ตัวเราเห็นลายมือตัวเองเขียนเป้าหมายไว้ บางคนใช้ติดไว้ในห้องนอนเลย อ่านก่อนนอนทุกคืน จะเป็นการตอกย้ำ ความสำเร็จให้เกินขึ้นได้จริง

 2. คิดใหญ่เกิน (Too Big)  เป้าหมายใหญ่เกินไป แค่คิดก็เกินความสามารถจะทำได้แล้ว หรือต้องใช้เวลาทำงานมากเกินไป ไม่ใช่ว่าคิดใหญ่ ไม่ได้นะ คิดได้แต่ ส่วนใหญ่เป้าหมายที่มันใหญ่ๆ รายละเอียดที่ต้องทำ มันจะมีเยอะ
ให้คิด และวางแผน เป็นขั้นเป็นตอนก่อนหลัง แบ่งเป้าหมายออกเป็นส่วนๆ ให้เป็น เป้าหมายเล็กๆ แล้ว ค่อยๆ ทำให้สำเร็จไปทีละส่วน

3. อยากเยอะ (Too Many) มี เยอะเกินไป นั่นก็อยากทำ นี่ก็อยากทำ เยอะไปหมด ชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายมานาน พอคิดจะทำขึ้นมา มันจะมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
ให้แบ่งเป้าหมายออกเป็น 4 ด้าน 
    ด้านแรก Wealth เกี่ยวกับ การเงิน การงาน รายได้ ทรัพย์สิน 
    ด้านสอง Health เกี่ยวกับ สุขภาพ อาหารการกิน การออกกำลังกาย
    ด้านสาม Family เกี่ยวกับ ครอบครัว การให้เวลากับครอบครัว คนที่เรารักห่วงใย 
    ด้านสี่ Life Style เกี่ยวกับ รูปแบบการใช้ชีวิตของตนเอง การท่องเที่ยวพักผ่อน การพัฒนาตนเอง การลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดี หรือการปฎิบัติธรรม ก็ได้


   ให้เลือกทำเป้าหมาย ไม่เกิน 1-2 อย่าง ในแต่ละด้าน เลือกเป้าหมายที่ง่ายและทำได้จริงอย่างรวดเร็วก่อน เพื่อจะได้มีกำลังใจและความมั่นใจ ในการทำเป้าหมายอื่นต่อไป


4. ไม่ชัดเจน (Not Specific)  ไม่กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน พอเป้าหมายไม่ชัดเจน ก็จะขาดพลัง ไม่รู้จะทำยังไง ไม่รู้จะทำอะไรก่อน ทำไปเรื่อยๆ ไม่เสร็จสักที สุดท้ายก็จะเลิกทำ

     เป้าหมายที่ดีต้องชัดเจน เรียกว่า ต้อง S.M.A.R.T. คือ       Specific ชัดเจน ระบุความสำเร็จของเป้าหมายให้ชัดเจน จนเห็นภาพ ของขั้นตอนในการทำให้ไปสู่ความสำเร็จได้ ... ยิ่งชัดเจนมากเท่าไหร่ ยิ่งสำเร็จได้ง่ายมากเท่านั้น

     Measure วัดผลได้ ความสำเร็จของเป้าหมาย หาวิธีวัดผลที่จับต้องได้ เราจะได้รู้ว่า เป้าหมายนั้น ทำสำเร็จแล้ว หรือยัง จะวัดเป็น ตัวเลข หรือ เป็นการเกิดขึ้นของบางสิ่งบางอย่าง ก็ได้
    Attainable อยู่ในความสามารถที่เราจะทำให้สำเร็จได้จริง ไม่ยากจนสุดความสามารถก็ทำไม่ได้
ถ้าจะเป้าหมายยากมาก แต่ก็ยังอยากจะทำให้ได้ ให้แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอน เป็นส่วนๆ ย่อย เช่น ต้องไปเรียนรู้บางเรื่องให้สำเร็จก่อนถึงจะสามารถทำได้ ก็เอาสิ่งที่ต้องเรียนรู้นั้นมาเป็นเป้าหมายแรก 

     Relevant  เป้าหมายให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อม และคนรอบข้างที่เราใช้ชีวิตอยู่ เช่นสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรที่ทำงาน หรือ สอดคล้องกับเป้าหมายของคู่ครอง ครอบครัว เพราะถ้าเป้าหมายของเราขัดแย้ง กับเป้าหมายขององค์กร หรือ ครอบครัว ก็จะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ ที่ข้ามผ่านได้ยาก
ก็ไม่ต้องสอดคล้องกัน 100% หรอกนะ แค่ไม่ขัดแย้ง หาจุดเชื่องโยงให้สอดคล้องกันสัก 50% ก็เอาแล้ว

     Time-Bound   กำหนดเวลาได้ชัดเจน ว่า เป้าหมายจะสำเร็จเมื่อไหร่ ควรเป็นภายใน 1 ปี ถ้าเป้าหมายในระยะเวลายาว มากกว่า 1 ปี ให้กำหนดว่า 1 ปี ควรจะคืบหน้าถึงไหน
แล้วแบ่งเป้าหมาย 1 ปี ให้ย่อยๆ ลงไปเป็น Paln แต่ละเดือน ทั้ง 12 เดือน ว่าควรจะทำอะไร ไปถึงไหน
และ ถ้าสามารถแบ่ง ย่อยลงไปถึง แต่ละสัปดาห์ เป็น Weekly Target ได้ยิ่งดี จะได้รู้ว่า ในแต่ละสัปดาห์ จะทำอะไรให้สำเร็จถึงไหน          อีกอย่างที่จะมักพลาดกัน ก็คือ พยายามทำไปให้ถึงเป้าหมาย โดยไม่ได้ตรวจสอบ ตนเอง เลยว่ายังอยู่บนถนนไปสู่ความสำเร็จ หรือไม่ หรือออกนอกทางเข้าป่าไปไหนแล้ว

       ก็คือ ต้อง บันทึกผล (Record) ในเมื่อวางแผน ลงรายละเอียด อย่าง S.M.A.R.T กันไปแล้ว ทำอะไรไปบ้าง จดบันทึกผล บันทึกความคืบหน้า ของตนเอง ทุกสัปดาห์ เพื่อให้เห็นข้อผิดพลาด อุปสรรค หรือพัฒนาการของตนเอง ไปตลอดเส้นทาง และเป็นการยืนยันตนเองด้วยว่า เรายังอยู่บนถนนสู่เป้าหมายของเรา   หาสมุดบันทึกดีๆ สักเล่ม จดทุกอย่างลงไป ตั้งแต่ เป้าหมาย 4 ด้าน แต่ละเป้าหมาย จะ S.M.A.R.T ยังไง  และแต่ละเดือน แต่ละสัปดาห์ จะทำอะไร และได้ทำอะไรไปบ้าง ก้าวต่อไปจะทำอะไร ต่อไปที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นไปอีก .... 
     สุดท้าย ที่ขาดไม่ได้เลย คือ  การฉลองความสำเร็จ  เป้าหมายจะเล็ก หรือใหญ่  เป้าหมายรายปี หรือเป้าย่อยรายเดือน หรือจะแค่เป้าเล็กรายสัปดาห์  ถ้าคุณทำมันสำเร็จ ต้องฉลองครับ  ชื่นชมกับความสำเร็จของตนเอง ให้รางวัลกับความสำเร็จของตนเอง ร่วมยินดีกับคนที่เห็นคุณค่าในความสำเร็จของคุณ  หรือจะกู่ร้องให้ก้องฟ้า ก็เอาตามสบาย เอาให้สะใจ .... ให้รู้กันไปว่า   " เรา.. ทำได้ "ตอกย้ำความสำเร็จ ของตนเอง สร้างกำลังใจ ในการทำเป้าหมายถัดไปให้ สำเร็จเพิ่มขึ้นอีก
สูตร ของความสำเร็จ 

Motivation + Commitment + Improvement = Success


ตั้งเป้าหมาย เปลี่ยนชีวิตกัน ครับ


1 ความคิดเห็น: